top of page
 

 

Työyhteisövalmennus

 

• aina räätälöityä, tarpeita kaiken aikaa seuraava

• koko työyhteisö / osa työyhteisöstä

• muutostilanteet, kehittämistarpeet

• yhdessä tekeminen  omaa yhteisöä palvelevaa

• työnkulut, käytänteet, työtehtävät

• vuorovaikutuksen parantaminen

• konfliktitilanteiden välitön ratkaiseminen

• monenlaisuuden oivaltaminen ja hyödyntäminen

• yhdessä kehitetyn arkeen juurruttaminen

 

 

Koutsaus (Coaching)

 

• yksilöt / ryhmät

• tehtävien muutokset, uudet haasteet, uuden haltuunotto

• piilossa olevan potentiaalin löytäminen ja hyödyntäminen

• haittaavien uskomusten purkaminen

• oman toiminnan vaikutusten näkeminen ja säätäminen

• ”klinikkatoiminta”, kevytversio esim. 0,5 tuntia / kerta / henkilö

 

 

Esimiesvalmennus

 

• kyselevä ja osallistava esimies

• ”Sparraava Kumppani®” -työkalu

• yksilöiden ”täsmäjohtaminen”

• kehityskeskustelut

• esimiesten välinen keskustelu ja pohdinta

• parhaat oivallukset ja toimintatavat

 

 

Johtoryhmätyöskentelyn tarkentaminen

 

• keskittyminen koko yhteisön menestykseen (ei eturyhmät)

• innostunut, luova ja uskaltava ilmapiiri

• toisilta oppiminen, viisastuminen

• yhteisön tuottavuus ja hyvinvointi pitkällä aikajaksolla

 

 

Hankeapu

 

• apu projektien suunnittelussa ja toteutuksessa

• syntyvien ristiriitojen rakentava ja välitön käsittely

• hyvän ja tuottavan ilmapiirin ylläpito ja huolto

• aikataulussa pysyminen

• asetetun tavoitteen saavuttaminen

 

 

Tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja ohjaus (fasilitointi)

 

• toteutuksen helpottaminen, rakenne ja kulku mietitty

• jokaisen osallistuttaminen ja innostaminen

• tasapuolisuuden varmistaminen

• turvallinen ja luottamuksesta kertova ilmapiiri

• yksilöiden ja ryhmän työskentelyn edistäminen

• tuloksellisuuden varmistaminen

• ammatillisuus

 

 

Rekrytointi

 

• tarpeen selvittäminen, tehtävän edellyttämät vaatimukset

• yhteisön osallistuttaminen

• ilmoittelukanavien valinta, sisältö

• tiedusteluihin vastaaminen

• esivalinta

• ehdokkaiden esittely, päätöksen varmistaminen

• työyhteisöön saattaminen, seuranta

• koutsaus

 

HR -PALVELUT

Täsmäpalvelut pienyrittäjälle tai yhteisölle
bottom of page