top of page
Mainiot Tyypit -päivä
Voimaannuttava MAINIOT TYYPIT -päivä
monenlaisuuden äärellä
 

Mainiot tyypit -päivä on virkistävä, toiminnallinen ja keskusteleva oppimistilaisuus, jossa keskitytään työyhteisöjä rikastavaan monenlaisuuden teemaan.

 

Tavoitteena on, että osallistujat tutustuisivat toisiinsa, ymmärtäisivät jotakin uutta monenlaisuuden mukanaan tuomasta lisäarvosta sekä innostuisivat mahdollisuudesta oppia toinen toisiltaan. 

 

• Päivän kuluessa päästään näkemään monipuolisen ja yhteisen kyvykkyyden mukanaan tuomia mahdollisuuksia sekä ymmärtämään uudella tavalla arjen ilmiöitä.

• Yhdessä tehdyt löydöt tuovat monenlaisuuden uudella tavalla voimavaraksi työyhteisön käyttöön.

• Tyytyväisyys mainioiden yksilöiden mukanaan tuomasta lisäarvosta vahvistuu.

• Uudet oivallukset itsestä, yhteisestä työstä, työkavereista sekä monivivahteisista yhteistyökumppaneista ovat päivän antia, joka näkyy väistämättä innostavana ja voimia antavana ”hyvänä työn tekemisen henkenä” arjen aherruksessa. 

 

 

Erinomainen tapa viettää esim. TYKY- / TYHY -päivää.

 

 

 

 

 

bottom of page